IV. ročník novoročního výstupu na Babylon
11.1.2015