IX. ročník novoročního výstupu na Babylon
5.1.2020