XI. ročník novoročního výstupu na Babylon
1.1.2022