VIII. ročník novoročního výstupu na Babylon
6.1.2019