Dnes je 17.07.2024, svátek má Martina

HISTORIE

Jednota byla založena na ustavující schůzi dne 23. března 1919.

Do prvního výboru byli zvoleni:
  • starosta - bratr J. Svoboda - lékař
  • místostarosta - bratr V. Chytka - starosta obce
  • náčelník - bratr M. Růžička - obchodník
  • náčelnice - sestra B. Kolínská - učitelka
  • vzdělavatel - bratr T. Čelechovský - hospodářský správce
V roce 1924 byla zahájena rekonstrukce objektu bývalého statku za účelem vybudování sokolovny, která byla otevřena 18. července 1926. Kromě pravidelného cvičení Sokolů zde probíhalo od 13. dubna 1934 promítání filmů, které však vzhledem k jeho ztrátovosti nemělo dlouhého trvání. Obnoveno bylo až 3. října 1937 uvedením filmu Psohlavci. V roce 1938 jsme se zúčastnili X. všesokolského sletu v Praze.

V průběhu 2. světové války byla budova sokolovny poškozena bombardováním. Dne 22. června 1945 prohlásil tehdejší starosta obce Jan Klika k Sokolům: 'Budeme podporovat Vaši činorodou práci a slibuji ze strany obce, sežeňte si řemeslníky na opravu budovy - pracujte - a o peníze se nestarejte'. Tak byla zajištěna oprava poškozené sokolovny a navíc v roce 1947 byly po celé ploše sálu položeny parkety a mohlo pokračovat cvičení Sokolů a další činnost jednoty. V roce 1948 jsme opět vystupovali na XI. všesokolském sletu, bohužel naposledy, neboť další léta cvičení bylo přejmenováno na Spartakiádu.

V roce 1955 byl v Mohelně otevřen stadion a v roce 1960 vybudováno přírodní kluziště. V tomto roce byla též provedena stavba přísálí sokolovny, vybudováno sociální zařízení a vyměněna elektrická instalace v celé budově. V roce 1984 byla za přispění obce dokončena montáž ústředního topení v sokolovně.

Činnost jednoty nebyla vždy bez problémů. Období s bohatou činností, kdy v sokolovně probíhala ochotnická divadelní vystoupení, promítaly se filmy, cvičilo se a pořádalo množství společenských akcí, střídala období nečinnosti a formální existence. Dne 28. března 1994 byla již potřetí za 75 let od jejího vzniku obnovena činnost jednoty Sokol, ovšem v podstatně menším rozsahu. Důvodů pro to bylo několik. Předně se již delší dobu cvičilo v nové tělocvičně základní školy, kde byly, a stále jsou, mnohem lepší podmínky pro cvičení a také po roce 1989 několik původně sokolských oddílů přešlo pod jiné tělovýchovné svazy, které nabízely lepší podmínky pro jejich činnost. Starost o činnost v sokolovně a o budovu samotnou tak zůstala na několika zbylých členech, kteří ji stěží udržovali.

Koncem roku 2002 a zejména v roce 2003 po několika jednáních se zástupci župy plk. Švece z Jihlavy se dala dohromady skupina bývalých i zbylých členů Sokola, kteří do jednoty přivedli své známé a několikanásobně tak zvýšili stav členské základny na úroveň okolo 60 členů. Společným úsilím se pak podařilo nejprve vybudovat nové sociální zařízení v sokolovně, obnovit hřiště před sokolovnou, vybudovat vodovodní přípojku, upravit vnitřní prostory sokolovny a za finančního přispění ústředních orgánů Sokola, obce, podnikatelů, ostatních organizací i velké většiny občanů opravit poškozenou vazbu střechy sokolovny a položit novou střešní krytinu. Zejména za pomoc při této náročné akci patří všem velký dík.

Dřív rozbiješ atom než pomluvu. (Albert Einstein)